سلام و صبحتون بخیر و عالی :)

اول :)))

دوم:

عشق هاتون خدایی و روبه سوی خدا...