سلام...

طبق معمول و عادت هرساله، توصیه های پدر برای پوشیدن لباس گرم از امروز آغاز شد.

بارها و بارها شنیده ام که گفته است: « کاش من سرما میخوردم اما شماها نه...» واقعا چه حکمتی دارد که اینگونه  پدر برای فرزند آرزوی سلامتی و کامیابی دارد. این ها مرزهای عشق را درنوردیده اند. واقعا هزاران مرحبا و احسنت برای ضمیر روشن آنها.

بار دیگه؛ زاویه ای دیگه و باز لنز دوربین من؛ تقدیم نگاه هاتون.

(امیدوارم بادیدن عکس اون بوی آتش، اون گرمای سوزان، اون خاکسترهایی که از روی آتش بلند میشه در ذهن هاتون تداعی بشه و وجودتون گرم)

+ روزهای سردیه، بیشتر مراقب خودتون باشید تا ایجاد نگرانی برای عزیزانتون نکنین.

موفق و موید باشید

یاحق